انواع لوله

شما در : خانه/

انواع لوله

لوله

شما در : خانه/لوله/لوله گالوانیزه/ لوله سفید

لوله گالوانیزه/ لوله سفید

لوله گالوانیزه/ لوله سفید

لوله گالوانیزه یا لوله سفید به لوله هایی گفته میشود که با مواد گالوانیزه پوشش داده میشود. لوله گالوانیزه یا لوله سفید می تواند از هر یک از لوله ها که در قسمت های مختلف سایت آورده شده است انتخاب شود به گفته دیگر هر یک از لوله های فولادی را میتوان با پوشش گالوانیزه به لوله های گالوانیزه تبدیل گرد. لوله های گالوانیزه برای انتقال مایعاتی به کار می رود که نباید با هیچ گونه ماده دیگری از جمله زنگ آهن ترکیب شوند.
به طور کلی لوله های گالوانیزه به دلیل داشتن پوشش دچار زنگ زندگی و خوردگی نمی شود. به همین دلیل در مسیر لوله انتقال آب های آشامیدنی و سیالات مهم از لوله های با پوشش گالوانیزه ( لوله گالوانیزه یا لوله سفید) استفاده می شود.

ورود به سایت